Faculteitsraad wil af van malus

"De facultaire medezeggenschapsraad (FMR) wil af van de premie (malus) die de faculteit Educatie aan de hogeschool moet betalen omdat het gebouw meer vierkante meters bevat dan waar zij recht op heeft. De bestaande bonus/malusregeling pakt nadelig uit voor faculteiten met veel deeltijdstudenten, stelt de raad. 
"

De FE krijgt ‘ten onrechte’ een malus opgelegd, schrijft de faculteitsraad in een brief aan de centrale medezeggenschapsraad. Die zou de faculteit elk jaar ruim drie ton kosten, zo zou blijken uit informatie die de FMR van de directie heeft gekregen. De raad dringt er op aan om de bonus/malusregeling op de agenda te zetten.
Op basis van het aantal studenten wordt bepaald op hoeveel vierkante meter een faculteit recht heeft. Faculteiten die over meer ruimte beschikken, betalen een soort boete. Faculteiten die minder ruimte gebruiken dan de norm, ontvangen een bonus. In de regels van de HU wordt een onderscheid gemaakt tussen voltijd- en deeltijdstudenten. De laatsten tellen in de HU-regels minder mee omdat verondersteld wordt dat zij het gebouw op minder gangbare tijdstippen (bijvoorbeeld ’s avonds) bevolken. Volgens de FMR zijn deeltijdstudenten ook vaak overdag in het gebouw.
‘Wij willen van onze malus af’, zei voorzitter Ton Stiekema tijdens de laatste vergadering van de faculteitsraad. ‘Het bedrag willen we terughebben en dat kan dan ten goede komen aan het primaire proces’, aldus Herman Stiekema, lid van de FMR en CMR.
Faculteitsdirecteur Jan Brandsma schaart zich achter de opstelling van de raad. ‘Ik kan niet zeggen dat ik het er niet mee eens ben’, laat hij via een woordvoerster weten. (GR)

Reageer!
Deel via...