Nieuws

FEM mediatheek zamelt geld in voor Serious Request

Grote bruine kijkers begluren de FEM mediatheekganger vanuit verschillende ooghoeken. In de hoop op studenten met een boete of gulle bui. Naast de spiedende blik staat de leus ‘This one’s voor mama’, met daarboven een gleufje waar je geld in kan stoppen. De Serious Request spaarpot. Sinds een week siert deze de balie van de FEM mediatheek. Het goede doel van dit jaar: getroffen moeders in oorlogsgebieden. Via boekboetes kan de student geld doneren aan het goede doel en zo zijn boete kwijtschelden.

Maaike Verweij, teamleider FEM mediatheek, is iniatiefneemster van de geldinzamelingsactie. Tijdens een rit terug naar huis met de radio op 3FM, hoorde ze radio-dj’s die werden gedropt bij een paar kinderen. 'De manier waarop ze met de kinderen omgingen en vertelden, zette mij aan het denken: kan ik ook niet iets doen?’

Verweij meldde zich aan op de site van Serious Request en ontving het doneerpakket. Ze heeft al verschillende reacties gehad op de actie. ‘Ik werd net aangesproken door een enthousiaste student, die zich afvroeg of we het niet grootser kunnen aanpakken. Ook mailde een student dat hij zijn boeken een dag later gaat inleveren zodat hij kan doneren. Maar zonder boete kun je ook een gift doen.’

Het boeteseizoen is nog niet aangebroken. ‘De meeste boetes hebben we tijdens tentamenperiodes. Studenten willen de boeken dan langer houden en nemen de boete voor lief. Alleen zijn er nu geen toetsen’, vertelt Verweij. ‘De actie is al een succes als er aandacht aan wordt besteed. Wat mij betreft komt er volgend jaar een vervolg op.’

De boete-inzamelingsactie loopt nog tot 24 december, net zo lang als de Serious Request-actie. De FEM mediatheek is tot nu toe de enige op de HU met een Serious Request-actie.