Nieuws

Financiële tegenslag faculteit Economie en Management

Het financieel tekort bij de faculteit Economie en Management over het jaar 2009 wordt geraamd op 1,2 miljoen euro. Ook verwacht de faculteit voor 2010 minder subsidie van het rijk.

Dat meldde plaatsvervangend directeur Theo de Hosson dinsdag 19 mei tijdens een bijeenkomst voor het personeel. Twee maanden geleden werd bekend dat de faculteit in financieel zwaar weer zat, onder meer vanwege een te veel aan personeel. Daarom is met het college van bestuur afgesproken dat er zeventien fulltime banen (fte’s) moeten verdwijnen, waarvan tien voor september. Dit gebeurt vooralsnog zonder gedwongen ontslagen.

Momenteel is voor negen van de 17 boventallige fte’s vervangend werk binnen of buiten de hogeschool gevonden. Voor acht andere moet nog een oplossing komen. Hierover vinden deze weken gesprekken plaats met de betrokkenen. Maar ook als het lukt om de 17 fte’s te herplaatsen dan nog ontstaat er op het eind van het kalenderjaar een tekort van 1,2 miljoen, zo heeft de faculteit becijfert. ‘We zijn met het college van bestuur in gesprek om te bekijken hoe dit op te lossen is’, zei De Hosson op een vraag uit het publiek of de HU dit bedrag niet uit de reserves kan bijleggen.

Het tekort van 3,5 miljoen euro over 2008 is inmiddels afgedekt door de reserves van de faculteit. Wel moet de faculteit rekening houden met een financiële tegenvaller over het jaar 2010. Het ministerie van Onderwijs zal naar verwachting 1,3 miljoen minder bekostiging toekennen omdat een relatieve grote groep trage studenten vorig jaar is afgestudeerd. De hogeschool krijgt minder subsidie voor studenten die langer dan 4,5 jaar over de studie doen. Tegenover deze aderlating staat een meevaller doordat de Belastingdienst een contract voor scholing heeft verlengd. Daarbij staan er diverse contractactiviteiten op stapel en zijn meerdere subsidieaanvragen voor projecten ingediend.