Nieuws

Flexibiliseren, excelleren en digitaliseren

Flexibiliseren, excelleren en digitaliseren. Dat zijn de termen waar het bij het Jaarcongres van de HU op donderdag 30 september om draaide.Halverwege de ochtend overhandigde collegelid Huib de Jong de eerste uitgave van Flex!, een eenmalig krantje over flexibilisering binnen de hogeschool, aan pedagogiekstudent Lucas Van Gils (foto). Hij is een van de studenten die meerdere ‘sterren’ wist te halen door het volgen van excellente trajecten. Daarnaast is hij actief in de medezeggenschap en doet hij mee met het vpro-programma ‘Premier gezocht’.Even daarvoor hield Jelmer Evers, geschiedenisdocent bij scholengemeenschap UniC in Utrecht, een hartstochtelijk pleidooi voor het gebruik van digitale middelen in het onderwijs. Het klassikaal instrueren van leerlingen en fysiek aanwezig zijn in een klaslokaal of school is wat hem betreft passé. 

Daarvoor in de plaats komt het onderwijs 3.0 met filmpjes op YouTube, Twitter, Facebook en bloggen.

Deze manier van werken doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. ‘Leerlingen kunnen dat, mits ze gemotiveerd zijn’, hield hij een bomvolle collegezaal van de faculteit Economie en Management voor. En daarvoor is het niet nodig, benadrukte hij, om een compleet nieuwe digitale infrastructuur met dure apparaten op te tuigen. ‘Alles staat al op internet; niks is zo gebruiksvriendelijk als YouTube.’Van het management en zijn collega’s krijgt hij voor deze manier van werken de ruimte. Sterker nog: het werkt aanstekelijk. Sommige collega’s, die minder digitaal onderlegd zijn, gaan er ook mee aan de slag. Maar het zelfstandig opereren heeft wel zijn grenzen: net als alle andere docenten moet hij voldoen aan de eisen van de inspectie en landelijke eindexamens.

Collegelid De Jong memoreerde eveneens het spanningsveld tussen autonomie en regelgeving: zoals de roep om grotere professionele ruimte bij docenten tegenover de aanscherping van het beleid bij het geven van cijfers en op het gebied van de examencommissies (neergelegd in de nota ‘Van cijfer tot diploma’). Een van de vaak bekritiseerde regels was dat personeel niet in loondienst (PNIL) officieel geen examinatoren kon zijn. Hiervan is het college terug gekomen: zij mogen dus voortaan cijfers invoeren in het studievolgsysteen Osiris.

 
Tot de lunch om 13.00 uur vinden een serie colleges en workshops plaats. Om 15.00 uur start de officiële jaaropening.

Zie ook de blog van Jelmer Evers