Nieuws

Fontys beboet voor slechte stagebegeleiding

Fontys Hogescholen moet 7.700 euro schadevergoeding betalen aan een oud-student pedagogiek omdat zijn stage niet goed is begeleid. Een opvallende uitspraak, nu studenten steeds meer tempo moeten maken.

Hij was misschien niet de sterkste Fontys-student, maar drong wel tot het vierde studiejaar door. Zijn eerste afstudeerstage werd echter voortijdig afgebroken en ook de tweede liep verkeerd. Daarom gaf de hogeschool geen toestemming meer voor een derde stage. De student moest die afdwingen via de rechter. Hij haalde alsnog zijn diploma.
Toen hij eenmaal klaar was, eiste hij schadevergoeding van Fontys voor 22 maanden studievertraging en emotionele schade. Meer dan vijftigduizend euro zou de hogeschool moeten betalen, omdat de stagebegeleiding onder de maat was.
Daar gaat de rechtbank ’s-Hertogenbosch deels in mee. Fontys heeft niet gehandeld ‘zoals van een redelijk bekwame en redelijk handelende hogeschool mag worden verwacht’. De eiser was namelijk een zwakke student en daarom had de hogeschool tijdens de tweede stage meer begeleiding moeten bieden. De rechtbank stelt dat Fontys de student ’te lang heeft laten “doormodderen” alvorens in te grijpen’.
Na wat plussen en minnen oordeelt de rechter dat Fontys verantwoordelijk is voor één jaar studievertraging en niet voor de geëiste 22 maanden. De vertraging in de tweede stage is slechts voor een klein deel aan Fontys toe te schrijven, want de student leverde zijn stageopdrachten te laat in.
Hoeveel schade moet worden vergoed? De student had de maanden salaris meegerekend die hij is misgelopen omdat hij later op de arbeidsmarkt terechtkwam. Dat is gebruikelijk bij letselschade, als iemand bijvoorbeeld is aangereden. Om discussies over misgelopen inkomsten te omzeilen, zijn daarvoor richtlijnen vastgesteld.
Maar daar gaat de rechter niet in mee. Het is helemaal niet zeker dat deze student daadwerkelijk een baan zou hebben gevonden als hij eerder was afgestudeerd. Ten tijde van de behandeling van de zaak had hij immers nog geen werk als pedagoog. De arbeidsmarkt voor pedagogen is weinig florissant. Fontys moet niettemin 7.700 euro schadevergoeding betalen plus bijna duizend euro aan proceskosten.
Fontys-voorzitter Marcel Wintels heeft de uitspraak nog niet gezien en kan niet zeggen of de hogeschool in hoger beroep gaat. Ook de oud-student zou nog hoger beroep kunnen instellen, als hij de vergoeding te laag vindt. Zijn advocaat is tevreden dat de rechter de hogeschool heeft behandeld als een arts of agent die een beroepsfout maakt, maar vindt het jammer dat de richtlijnen voor letselschade niet zijn gevolgd.

‘Of iemand nu door een aanrijding of door slechte begeleiding inkomsten misloopt, het is dezelfde rekensom’, zegt mr. H. Hilkens. ‘En in beide gevallen is sprake van een onrechtmatige daad.’ Hij kan nog niet zeggen of zijn cliënt in beroep zal gaan.