Nieuws

Geen cijfers meer op prikborden

Cijferlijsten publiceren op
prikborden is met ingang van dit studiejaar niet meer toegestaan.
Studenten kunnen de uitslagen alleen nog bekijken via het
computerprogramma Osiris.

Osiris functioneert al enkele jaren
maar bij sommige faculteiten worden daarnaast lijsten met
studentennummers en behaalde cijfers opgehangen. ‘Dat is een
achterhaalde methode. We willen als hogeschool steeds meer digitaal
communiceren. Daarom willen we stoppen met het publiceren van
cijferlijsten op prikborden’, zegt Martin Romijn, beleidsmedewerker
Informatiemanagement.

Enkele jaren geleden werd het al verboden
om cijfers met de namen van studenten op te hangen in verband met de
privacy. Het publiceren van studentnummers kwam hier voor in de plaats.
Maar het is de vraag of dit strookt met de Wet bescherming
persoonsgegevens. ‘In de praktijk is het mogelijk om bij een
studentnummer een naam te achterhalen. Dat is niet de bedoeling’, meent
Romijn.

Omdat alle docenten sinds kort de mogelijkheid hebben
om de punten direct in Osiris in te voeren, is besloten om het ophangen
van de lijsten aan banden te leggen.