Nieuws

Geen fonds voor student uit derde wereld

De regering legt een wens van de Tweede Kamer naast zich neer en roept geen fonds in het leven om studenten uit ontwikkelingslanden naar Nederland te halen.

Tweede Kamerlid Ed Anker van de ChristenUnie vind dat het hoger onderwijs genereuzer moest bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking en diende daarom een motie in. Nu kunnen alleen de beste internationale studenten een beurs krijgen van het Huygens Scholarship Programme.

Volgens Anker zou het goed zijn om ook studenten hierheen te halen die misschien iets minder uitblinken, maar die het onderwijs ‘hard nodig hebben’.

Minister Plasterk ziet de noodzaak echter niet en vindt dat universiteiten en hogescholen hun eigen internationaliseringsbudget moeten gebruiken voor de werving van studenten uit ontwikkelingslanden.

‘Daarnaast kunnen de studenten van buiten Europa aankloppen bij het Erasmus Mundus Programma van de Europese Unie’, aldus Plasterk. Vorige week werd bekend dat dit programma de komende vier jaar bijna een miljard euro zal verdelen: 450 miljoen meer dan in de periode 2004-2008, toen er tienduizend beurzen werden verstrekt.

Voor mid-career professionals is er het Netherlands Fellowship Programme. Voordeel van dit programma is volgens de regering ‘dat de kans op terugkeer naar het land van herkomst ná het programma in Nederland groter is dan bij studenten.’