Nieuws

Hanzehogeschool nog niet helemaal ok

De Hanzehogeschool Groningen moet binnen een jaar aantonen dat haar systeem van kwaliteitszorg 'tot in de haarvaten' is doorgedrongen. Pas dan slaagt de hogeschool voor de nieuwe ‘instellingstoets’.
 
De hogeschool moet vooral laten zien wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is voor de inhoud van opleidingen en hoe het college van bestuur de controle behoudt. Dit laat kwaliteitsbewaker NVAO vandaag weten.
 
Het idee achter de instellingstoets is simpel: als hogescholen en universiteiten kunnen bewijzen dat hun eigen kwaliteitscontrole op orde is, dan hoeven ze dit niet langer voor iedere opleiding afzonderlijk aan te tonen. Dat scheelt tijd en geld bij de periodieke keuringen van opleidingen.
 
De visitatiecommissie gaf de Hanzehogeschool nipt een ‘voldoende’, ook al voldeed de organisatie van de hogeschool slechts ‘ten dele’. Maar de NVAO, die eindverantwoordelijk is, was strenger. Zij vindt dat de hogeschool slechts ‘onder voorwaarden’ goedkeuring kan krijgen.
 
Binnen een jaar moet de hogeschool ervoor zorgen dat de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor opleidingen meer bij inhoudsdeskundigen komt te liggen en minder bij bestuurders. Ook moet de kwaliteitscultuur verbeteren.
 
Twee jaar geleden bleek het Instituut voor Media & Communicatie van de hogeschool een dubieus afstudeertraject voor langstudeerders te hebben. Daar waren een dean en een collegelid samen verantwoordelijk voor. Ze hadden zowel het college van bestuur als de medezeggenschapsraad erbuiten gelaten. Zoiets mag natuurlijk niet gebeuren, vindt de visitatiecommissie.
 
De Hanzehogeschool protesteert tegen het oordeel van de NVAO en vindt dat de kwaliteitsbewakers het oordeel van hun eigen commissie hadden moeten overnemen. Maar ze gaat niet in beroep. 'We begrijpen dat de NVAO vanwege alle onrust in het hbo scherper en voorzichtiger oordeelt en zijn ervan overtuigd dat we dit najaar aan alle eisen voldoen', zegt een woordvoerder.
 
Eerder zijn Saxion Hogescholen, de Radboud Universiteit Nijmegen en de TU Delft geslaagd voor de instellingstoets.