Nieuws

Hanzehogeschool ontkent automatische voldoende

Kregen studenten van de Hanzehogeschool Groningen massaal een voldoende toen er bij hun tentamen geen surveillanten aanwezig bleken? De hogeschool ontkent.

De Groninger Studentenbond haalde gisteravond hard uit naar de hogeschool en meldde dat ‘honderden’ pabo-studenten automatisch een voldoende hadden gekregen zonder dat het tentamen daadwerkelijk was afgenomen. Dat is schadelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, aldus de GSb.

Maar ze kregen helemaal geen voldoende, zegt de Hanzehogeschool, en het waren bovendien geen honderden studenten. Het gaat om 102 studenten die een ‘diagnostische voortgangstoets’ moesten maken. Voor zulke toetsen krijgen ze geen studiepunten, al hebben ze wel aanwezigheidsplicht.

In hun opleiding krijgen de Groningse pabo-studenten twaalf van zulke toetsen, die peilen hoe ze ervoor staan op onderwerpen als taal en rekenen. Op slechts twee momenten hangt er echt iets van af: ‘Het behalen van de achtste toets is een entreevoorwaarde voor deelname aan een volgend tentamen. De twaalfde voortgangstoets is een klein onderdeel van de studieloopbaanbegeleiding, waaraan voldaan moet worden. Daar hangt ongeveer een kwart studiepunt van af.’

Er waren deze keer zes studenten die hun achtste toets zouden maken en geen enkele die de twaalfde toets zou maken. ‘We roepen iedereen opnieuw op voor deze toets’, zegt een woordvoerder. ‘Maar de studenten hebben wel aan hun aanwezigheidsplicht voldaan, vond de examencommissie.’

Examencommissies mogen geen voldoendes of onvoldoendes toekennen; dat recht is voorbehouden aan docenten. Wel kan een examencommissie vrijstellingen verlenen, een tentamen laten vervallen en procedures beoordelen.

Het CDA wil de zaak vandaag aan de orde stellen in het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer.