Nieuws

Hbo-docenten doen vaker beroep op lerarenbeurs

Steeds meer hbo-docenten maken gebruik van een lerarenbeurs. Dit jaar werden er al ruim honderd meer beurzen toegekend dan in 2011.  

De lerarenbeurs die in 2008 is ingesteld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren lijkt aan populariteit te winnen. In 2011 maakten 534 hbo-docenten van de kans gebruik, in 2012 zijn dit er met 639 al ruim honderd meer.  

Dankzij de afspraken in het begrotingsakkoord kan dit aantal fiks toenemen. Van de 105 miljoen euro die extra geïnvesteerd wordt in het verbeteren van het onderwijs, gaat twintig miljoen naar het hoger onderwijs. Dat geld is grotendeels bedoeld om zo’n zevenhonderd extra docenten een mastertitel te laten halen. Ook kan de beurs worden aangevraagd voor een promotietraject. Van die mogelijkheid hebben inmiddels 36 docenten gebruik gemaakt.  

Het is een investering die goed aansluit bij de prestatieafspraken die de hogescholen met demissionair staatssecretaris Halbe Zijlstra hebben gemaakt. Alle instellingen hebben beloofd dat het merendeel van hun docenten straks een master- of doctorandustitel op zak heeft. Eénmaal in hun onderwijsloopbaan kunnen hbo-docenten gebruikmaken van de lerarenbeurs voor een bachelor- of masteropleiding naar keuze. Sinds de invoering zijn er ruim 2500 beurzen toegekend.