Hbo’ers blikken vrolijker terug op studie

Afgestudeerde hbo-economen zijn minder zuur over hun opleiding dan vorig jaar.

Afgestudeerde hbo-economen
zijn minder zuur over hun opleiding dan vorig jaar. Toen zei dertig procent
achteraf spijt te hebben van de studiekeuze, maar dat aandeel is gezakt naar 25
procent.

Dat is één van de opvallende resultaten in de HBO-Monitor, die maandag 25 augustus
verschenen is. Het is niet de enige verbetering in de waardering van de
hbo-alumni. Het gaat om kleine procenten, maar hbo’ers zijn net iets vaker
tevreden dan vorig jaar.

De hogescholen hebben bijna achttienduizend voormalige studenten vragen
gesteld over de opleiding die ze achter de rug hebben. De enquête werd ongeveer
anderhalf jaar na afstuderen voorgelegd.

Daaruit blijkt dat vier van de vijf alumni voor dezelfde opleiding zouden
kiezen, als ze hun leven over konden doen. Vorig jaar zeiden net iets minder
respondenten hetzelfde (78 procent). Ook zeggen afgestudeerden vaker dat de
opleiding genoeg diepgang had: 75 procent in deze editie tegenover 73 procent
vorig jaar.

Ook op andere terreinen zijn kleine verbeteringen zichtbaar. Vorig jaar
vond bijna één op de vier dat de opleiding te weinig diepgang had. Nu is dat
percentage gezakt naar 22 procent. Vorig jaar vond één op de vijf de opleiding
te makkelijk, terwijl dat deze keer net iets minder is: 19 procent.

Dit heeft ook een klein beetje invloed op hun oordeel over de uitdaging
die de opleiding hun bood. Onder de voltijders ging de tevredenheid over de
uitdaging met een puntje omhoog naar 32 procent. Het oordeel over docenten is in
het afgelopen jaar niet veranderd. De docenten krijgen een 6,8 voor hun
didactische vaardigheden en een 7,1 voor hun inhoudelijke
deskundigheid.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...