Nieuws

Hoger onderwijs gaat groen

Hogescholen en
universiteiten gaan jaarlijks twee procent energie besparen. In 2020 willen ze
een reductie van dertig procent hebben gerealiseerd ten opzichte van 2005.

HBO-raad en VSNU beloven dit woensdag 3 december in een convenant met minister Cramer (VROM) en minister Van der Laan
(WWI). Tegelijk is het eerder aangekondigde convenant ‘duurzaam inkopen’ hoger
onderwijs ondertekend. Het hoger onderwijs streeft ernaar in 2012 voor ten
minste vijftig procent duurzaam in te kopen. Aankopen voor onderzoek zijn van
die norm vrijgesteld. De instellingen moeten jaarlijks berichten over hun
resultaten.

Om te kijken of milieubewust
inkopen haalbaar is, deden Fontys Hogescholen en de Hogeschool Rotterdam een ‘zelfscan’, meldde Fontys Online vorige maand. Rotterdam zou de norm niet hebben
gehaald. Fontys schat dat zeventig procent van haar inkoop duurzaam is, al is
dat gemeten over een selectie van producten die in totaal slechts 8,5 procent
van de totale inkoopwaarde vertegenwoordigen.