Nieuws

Hoger onderwijs: geen behoefte aan ‘boerka-verbod’

De
koepelorganisaties van universiteiten en hogescholen hebben er geen moeite mee
dat het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding niet voor het hoger
onderwijs zal gelden.

Maandag 8 september maakte minister Plasterk
bekend dat hij dergelijke kleding op alle scholen wil verbieden. Die belemmert
de communicatie en het leerproces. Ook de veiligheid en de sociale integratie
van de leerlingen zouden er niet mee zijn gediend.

Nu al hebben individuele scholen
het recht om een verbod op te leggen. De spaarzame keren dat ze dat volgens de
minister deden – betrouwbare cijfers ontbreken – waren er wel verschillen in de
uitvoering. Om rechtsongelijkheid te voorkomen kan er daarom beter een
landelijke norm komen.

De wetswijziging die medio 2009
naar de Kamer gaat, zal niet voor het hoger onderwijs gelden. Daar lopen geen
leerplichtige kinderen rond die zonder dit te willen met bedekte gezichten
worden geconfronteerd, schrijft de minister. De instellingen hebben bovendien voldoende juridische middelen om zelf
een verbod in te stellen.

Vakbond CNV-onderwijs vindt het
jammer dat het verbod niet ook voor het hoger beroepsonderwijs geldt. Immers,
ook het vinden van een stageplaats wordt door gelaatsbedekkende kleding
belemmerd. Maar de hogescholen – en ook de universiteiten – zien niets in een
algemeen verbod. ‘Wij kennen geen instellingen waar dit probleem speelt. En als
het zich ooit heeft voorgedaan, dan is men er kennelijk in een individueel
gesprek uitgekomen’, aldus een woordvoerder van de HBO-raad.