Nieuws

Hogeschool Notenboom gaf te hoge cijfers

Een tip van een voormalig docent bracht aan het licht dat de particuliere Hogeschool Notenboom haar studenten veel te hoge cijfers voor eindscripties gaf. Zelfs twee scripties die een negen kregen, bleken onvoldoende.
 
Deskundigen van Hobéon hadden de vier bacheloropleidingen van Hogeschool Notenboom in het najaar van 2010 voor accreditatie onderzocht. Er moesten hier en daar wat puntjes op de i bij business administration, hoger hotelmanagement, events, leisure & travelmanagement en bij international business and management studies, maar het eindadvies van het visitatiepanel aan onderwijskeurmeester NVAO was positief.
 
Een klacht van een gewezen docent van Notenboom gooide echter roet in het eten. Hij had zich in november 2010 bij de Onderwijsinspectie gemeld met de beschuldiging dat de vestiging van Hogeschool Notenboom in Maastricht docenten onder druk had gezet om hoge cijfers te geven en dat er cijfers buiten hun medeweten werden opgehoogd. De inspectie wees de NVAO op de klacht en deze besloot om het niveau van de afstudeerscripties van de twee voorgaande jaren opnieuw te beoordelen.
 
De commissie onderwierp zestien van de 194 scripties aan een nader onderzoek en stelde vast dat er dertien geen voldoende hadden mogen krijgen. Van de vier scripties die bij Notenboom een eindcijfer 8,5 of hoger kregen, waren er volgens de commissie drie onvoldoende.
 
De hogeschool heeft een herstelplan ingediend en krijgt van de NVAO een jaar de tijd om de beloofde verbeteringen door te voeren.
 
Vorige week waarschuwden de HBO-raad, onderwijsbonden en studentenorganisaties dat de kwaliteit in het private onderwijs 'aanmerkelijk minder goed geborgd' zou zijn. Dat zou onder meer blijken uit het hogere aantal afgekeurde opleidingen. De brancheorganisatie van particuliere onderwijsaanbieders noemde dit 'flauwekul'.