Nieuws

HU Magazine stopt ermee

Personeelsblad HU Magazine houdt op te bestaan. Het februari-nummer, dat dezer dagen wordt verspreid, is de laatste uitgave.

De redenen om het kwartaalblad op te heffen zijn tweeledig, zegt Mirjam Soeterbroek, directeur Marketing en Communicatie, in een interview in HU Magazine. Het blad moet medewerkers informeren over ontwikkelingen binnen de HU maar wil geen spreekbuis zijn van het college van bestuur. Daarmee ontstond er overlap met Trajectum, dat een ‘journalistiek karakter’ heeft.

Een tweede reden is van financiële aard. Ondanks de kosten die met HU Magazine gepaard gaan, geven medewerkers aan niet goed op de hoogte te zijn van de strategie van de HU terwijl die uitgebreid in de uitgave aan bod komt. ‘Het komt dus kennelijk niet over op deze manier’, stelt Soeterbroek.

Gezocht wordt naar een effectievere en betaalbare manier om personeel te informeren. Er kan meer nieuws en achtergrondinformatie op intranet (Sharepoint) waarbij ook social media als Twitter en Facobook een rol hebben. ‘We onderzoeken momenteel wat de beste mediamix is op intranet en op het internet.’

In het laatste nummer staan verder onder meer artikelen over de professionele ruimte van docenten, de huisvestingsplannen van de hogeschool en de Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek.