Nieuws

Huib de Jong nieuw collegelid

Hiermee is het driekoppige college weer op volle sterkte. De Jong (52) is 25 jaar verbonden geweest aan de ‘ondernemende’ Universiteit Twente , waar hij onder meer vier jaar in het college zat. Na studies aan de Hogeschool voor Economische Studies en de Erasmus Universiteit (Nederlands recht) in Rotterdam, trad hij in 1980 als universitair docent in dienst van de Universiteit Twente. In 1989 te promoveerde hij op een proefschrift over het lokale bestuur in Nederland en werd korte tijd later aangesteld als hoogleraar algemene –beginselen van het recht.
Enkele jaren daarna verruilde hij de wetenschappelijke arbeid voor een bestuurlijke loopbaan: hij werd decaan bij de faculteit Bedrijfskunde en trad van 2001 tot 2005 toe tot het college van bestuur (portefeuille onder meer personeel, onderwijs en studentenvoorzieningen). De meest ingrijpende periode uit zijn loopbaan, zei hij later. Een reorganisatie waarbij bijna 150 arbeidsplaatsen moesten worden wegbezuinigd, en de daaruit vloeiende weerstand en bestuurscrisis, ging hem niet in de koude kleren zitten. De hervormingen gingen uiteindelijk gewoon door; zonder gedwongen ontslagen.
Achteraf kan hij de onrust en bestuurscrisis naar aanleiding van de reorganisatie wel verklaren, zei hij in een interview in het universiteitsblad UT Nieuws. ‘Belangrijke factor was dat we gewoon meer ruimte en tijd hadden moeten nemen om over onze toekomstplannen te communiceren.’ Op de vraag hoe je deze roerige tijd als bestuurder overleeft, zei hij: ‘Blijven ademhalen, geloven in de koers die je wilt varen, vooral met elkaar blijven praten. En concessies doen, daar waar nodig.’
Hoewel hij nog wel een tijd als collegelid had willen fungeren, koos men voor een bestuurder met een technische achtergrond. Een besluit dat De Jong overigens wel kan billijken gelet op de vergaande samenwerking tussen de drie technische universiteiten.
Na een sabbatical year fungeerde De Jong sinds januari van dit jaar als wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Bestuurskundig Onderwijs van de UT, een instituut dat post-initieel onderwijs verzorgt. (GR)