Nieuws

Huisoudste hoeft geen deurwaarder te spelen

Misschien komt er een einde aan
de ruzies tussen huisgenoten over de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Want
gemeenten krijgen binnenkort de keuze of ze de aanslag naar de bewoners of naar
de huisbaas sturen.

De afvalstoffenheffing valt traditiegetrouw bij de oudste bewoner van het
studentenhuis in de brievenbus. Als die hem niet krijgt kwijtgescholden, mag hij
het bedrag van de aanslag verdelen over zijn huisgenoten. Maar hoe krijg je die
zo ver dat ze meebetalen? En mag de overheid een student vragen voor deurwaarder
te spelen?

Het probleem is binnenkort verleden tijd, hoopt minister Cramer van VROM.
Zij gaat een
wetswijziging naar de Tweede Kamer sturen. Die bepaalt dat de
rekening ook bij de huurbaas op de mat mag vallen.

Het debat over de gemeentelijke belastingen laaide vorig jaar op na een
zaak van een voormalige kamerbewoner die de afvalstoffenheffing moest betalen.
Hij woonde niet meer in het studentenhuis en vond het ondoenlijk om het
verschuldigde geld bij zijn voormalige huisgenoten te innen. Hij stapte naar de
rechter.

Aanvankelijk kreeg hij gelijk, maar de Hoge Raad zette een streep door
het vonnis en schoof hem de belastingaanslag alsnog onder de neus. Dat nam niet
weg dat de wetgever wel eens een nadere regeling mocht treffen voor het ‘verhaalsprobleem’, zei de rechter erbij. Kamervragen volgden.

Nu heeft de minister met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overlegd
en de partijen zijn eruit. De gemeenten krijgen meer mogelijkheden om met de
afvalstoffenheffing om te gaan.

Eén ding blijft nog in het ongewisse: hoe zit het nu met kwijtschelding?
Studenten die te weinig verdienen, kunnen momenteel hun aanslag kwijtgescholden
krijgen. Moet de huurbaas daar voortaan over beslissen? Kijkt de gemeente eerst
of de studenten het kunnen betalen en legt ze dan pas een aanslag aan de
huisbaas op? Het ministerie noch de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kon
daar antwoord op geven.