‘Intimidatie bij functieordening universiteiten’

De invoering van het universitair systeem voor functieordening UFO is alles behalve vlekkeloos verlopen. Er zijn klachten over intimidatie door leidinggevenden en een gebrek aan informatie.

Dat concluderen de vakbonden in het hoger onderwijs op grond van een enquête onder 34 honderd personeelsleden van de universiteiten. Maar liefst tweederde van de ondervraagden is ontevreden over de voorlichting rond het nieuwe systeem en bijna dertig procent had bedenkingen bij het uiteindelijke resultaat.
Drie jaar geleden hebben werkgevers en vakbonden besloten dat er een nieuwe manier moest komen om de werkzaamheden van medewerkers te beschrijven: dat werd het UFO. De instellingen hadden tot 1 januari 2005 de tijd om al hun werknemers in te delen op grond van het nieuwe model.

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Utrecht zegt ongeveer een kwart van alle medewerkers slecht geïnformeerd te zijn. Volgens de vakbonden gingen leidinggevenden lang niet allemaal correct om met het UFO. Onder het wetenschappelijk personeel is maar met twee op de drie een gesprek gevoerd over de nieuwe indeling. Wie bezwaar maakte, kreeg volgens sommige respondenten te maken met intimidatie.
Een verwant probleem is dat de landelijke bezwaarcommissie tandeloos blijkt. In eenderde van de gevallen werd de uitspraak van de commissie niet overgenomen door de betreffende universiteit. Daar kunnen de vakbonden verder weinig aan doen, zegt CAO-onderhandelaar Martin van Gessel van CNV Publieke Zaak. ‘De uitspraak is niet bindend.’

Uit cijfers van de VSNU was al gebleken dat 14,5 procent van de medewerkers dankzij het UFO in een hogere schaal is terechtgekomen. Bijna één op de tien is echter een schaal teruggezet. Dat heeft overigens geen financiële gevolgen voor henzelf, maar wel voor hun opvolgers. Meer dan driekwart van de personeelsleden bleef overigens in dezelfde schaal. (HOP)

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...