Kamervragen over ‘soldaatje spelen’

PvdA-kamerlid Timmermans heeft minister van defensie Kamp gevraagd waarom studentenweerbaarheden schietoefeningen mogen houden bij de krijgsmacht. En wat dat moet kosten.

Timmermans stelde zijn vragen naar aanleiding van een reportage in de Leidse universiteitskrant Mare van vorige week. Daarin werd de jaarlijkse strijd om de Prins Bernhard Schiettrofee beschreven. Behalve de Leidse studentenweerbaarheid Pro Patria, onderdeel van Minerva, deden er zes andere paramilitaire organisaties van studenten aan mee, afkomstig uit Utrecht, Amsterdam, Wageningen, Rotterdam, Delft en Den Haag. Er gingen zo’n zesduizend patronen doorheen. ‘Dit is the real thing’, verzuchtten de studenten in Mare. ‘De terugslag die je voelt, de geur van het kruit.’
 De wedstrijd vond plaats in het militaire schietkamp Harskamp. Defensiepersoneel leidde de wedstrijd en verschafte de wapens en de munitie. PvdA-kamerlid Timmermans wil weten wat Defensie precies uitgeeft aan de studentenweerbaarheden en andere verenigingen die graag ‘soldaatje spelen’. Welke toegevoegde waarde hebben de studentenweerbaarheden voor de krijgsmacht, Defensie of de Nederlandse samenleving, vraagt hij zich af.
Olivier van Kuyen, praeses van Pro Patria, reageert hoogst verbaasd: “Waar ze allemaal al geen kamervragen over stellen.” Hij bevestigt dat het ministerie van defensie alle kosten voor zijn rekening neemt
Nederland telt momenteel tien studentenweerbaarheden. Ze hebben nooit werkelijk strijd geleverd. Wijlen prins Bernhard was hun beschermheer. Om de naar hem vernoemde trofee wordt sinds 1998 gestreden. Tijdens evenementen als Prinsjesdag, staatsbegrafenissen en koninklijke huwelijken vormt een aantal weerbaarheden afzettingen. Ze dragen dan hun ceremoniële uniformen. (HOP)

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...