Kamervragen over ‘soldaatje spelen’

Studenten die met scherp schieten op een militair oefenterrein is PvdA-kamerlid Timmermans in het verkeerde keelgat geschoten. Hij heeft hierover vragen gesteld aan minister van defensie Kamp.

Aanleiding tot de vragen is een reportage in de Leidse universiteitskrant Mare. Daarin werd de jaarlijkse strijd om de Prins Bernhard Schiettrofee beschreven. Behalve de Leidse studentenweerbaarheid Pro Patria, onderdeel van Minerva, deden er zes andere paramilitaire organisaties van studenten aan mee, afkomstig uit Utrecht, Amsterdam, Wageningen, Rotterdam, Delft en Den Haag.
De wedstrijd vond plaats in het militaire schietkamp Harskamp. Defensiepersoneel leidde de wedstrijd en verschafte de wapens en de munitie. PvdA-kamerlid Timmermans wil weten wat Defensie precies uitgeeft aan de studentenweerbaarheden en andere verenigingen die graag ‘soldaatje spelen’. Welke waarde hebben ze voor de krijgsmacht, Defensie of de Nederlandse samenleving, vraagt hij zich af.
Olivier van Kuyen, preses van Pro Patria, reageert hoogst verbaasd: ‘Waar ze allemaal al geen kamervragen over stellen.’ Hij bevestigt dat het ministerie van defensie alle kosten voor zijn rekening neemt.
Nederland telt momenteel tien studentenweerbaarheden. Tijdens evenementen als Prinsjesdag, staatsbegrafenissen en koninklijke huwelijken vormt een aantal weerbaarheden afzettingen. Ze dragen dan hun ceremoniële uniformen. (HOP)

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...