Nieuws

LSVb: onvoldoende rekenles bij pabo’s

Het rekenonderwijs op de pabo’s is nog steeds niet op orde. Dat concludeert de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) na een steekproef onder 210 pabostudenten.

De studentenbond enquêteerde studenten van ruim dertig instellingen. Aanleiding was het grote aantal eerstejaars dat vorig jaar van de opleiding werd gestuurd omdat ze gezakt waren voor de verplichte rekentoets. Met de uitkomsten van het onderzoek ziet de LSVb de eerder geuite kritiek op het rekenonderwijs van de pabo’s en de toets bevestigd.

Bijna eenderde van de respondenten zegt geen extra rekenonderwijs te kunnen krijgen als zij daar behoefte aan hebben. Bij eerstejaars is dit nog hoger: veertig procent. Aan eentiende van de studenten wordt helemaal geen rekenen aangeboden in het lesprogramma (zeven procent onder eerstejaars). Daarbij meldt ruim eenderde van de studenten dat zij de gemaakte toets achteraf niet in mag zien; bij eerstejaars is dat meer dan de helft.

‘De instellingen hebben hun verantwoordelijkheden niet genomen en schieten tekort in de voorlichting en in het geven van onderwijs’, concludeert de LSVb. De gang van zaken rondom de rekentoets is ‘nog steeds slecht’. Behalve klachten over storingen en gebruiksvriendelijkheid, is de beperkte inzage een groot probleem.

Karel Aardse, collegevoorzitter van de Utrechtse Marnix Academie en voorzitter van het Sectoraal Adviescollege Hoger Pedagogisch Onderwijs, is ‘hogelijk verbaasd’ over het onderzoek. ‘Dat kan niet kloppen’, reageert hij. ‘Alle instellingen hebben reken- en wiskundeonderwijs op het hoogste niveau. En er zijn landelijk afspraken gemaakt over de ondersteuning van de studenten die niet slagen voor de toetsen. De HBO-raad inventariseert momenteel of de opleidingen hier genoeg aan doen.’

Dat de resultaten van de toetsen niet kunnen worden ingezien, zoals veel studenten in de enquête beweren, was bij de invoering vorig jaar een probleem, erkent hij. Maar inmiddels is dit ondervangen door studenten inzicht te geven in de scores op de categorieën, zoals werken met procenten. En wie per se de uitkomst per som wil weten, kan die inzien bij het Cito in Arnhem.