Nieuws

Meer docenten in hogere schalen

De komende jaren krijgen 230 fulltime docentenplaatsen bij de HU een hogere inschaling. Ook is er meer geld beschikbaar voor scholing. Hiervoor is jaarlijks ruim twee miljoen euro beschikbaar.

Dat hebben de vakbonden en het college van bestuur afgesproken. De overeenkomst is een plaatselijke invulling van het landelijk Convenant Leerkracht, bedoeld om het dreigende lerarentekort tegen te gaan. Landelijk is er 26 miljoen euro per jaar beschikbaar voor een betere beloning en scholing van docenten in het hbo.

De Hogeschool Utrecht krijgt met ingang van 2010 jaarlijks 2,2 miljoen (1,2 miljoen in 2009). Concreet betekent het dat het aantal leraren in de schalen 10 en 11 vermindert, terwijl meer docenten in de schalen 12 en 13 terecht komen. De opschaling vindt plaats via het systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Soms zullen docenten scholing nodig hebben om hoger ingeschaald te kunnen worden.

De betere waardering van leraren wordt de komende jaren geleidelijk ingevoerd en moet in 2012 zijn afgerond. Het geld dat tot die tijd niet ingezet wordt voor de financiering van hogere schalen wordt aangewend voor scholing, zo is afgesproken. ‘De komende jaren is er een ruim gevulde scholingspot. Docenten die op dit gebied iets willen moeten snel aan de jas van de leidinggevende trekken’, zegt Roelf van der Ploeg, rayonbestuurder van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Het college is blij met de afspraken met de bonden. Het past in het streven dat alle docenten in 2017 een masteropleiding dienen te hebben en dat eenvijfde is gepromoveerd. Die slag is nodig vanwege de ambities van de hogeschool op het gebied van onderzoek, stelt collegelid Huib de Jong. ‘Hiermee maken we het werken bij de Hogeschool Utrecht vanuit een loopbaanperspectief in het onderwijs nog aantrekkelijker.’