Nieuws

Meer studenten mogen leraar worden

Ook studenten communicatiewetenschap, farmacie, en
bedrijfskunde mogen na het volgen van een educatieve minor les geven in
de onderbouw van het voortgezet onderwijs en in de theoretische leerweg
van het vmbo.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft een rits opleidingen toegevoegd

aan de conceptlijst van bacheloropleidingen die na de zomer een

educatieve minor mogen aanbieden. Ze deed dat in samenspraak met

universiteitenkoepel VSNU en de belangenorganisatie voor het voortgezet

onderwijs.

Aanvankelijk zouden bijvoorbeeld alleen studenten scheikunde de

gelijknamige educatieve minor mogen volgen. Afgesproken is nu dat ook

studenten van opleidingen als life science & technology of farmacie

daarvoor in aanmerking komen. Bachelors islamitische theologie mogen

versneld leraar godsdienst worden, bachelors bedrijfskunde leraar

economie. Het interdisciplinaire schoolvak maatschappijleer mag straks

ook gegeven worden door bachelors antropologie, communicatiewetenschap
of organisatiewetenschap die de minor hebben gevolgd.

Volgend jaar wordt de lijst verder uitgebreid, naar verwachting met

extra mogelijkheden voor technische bachelors.