Nieuws

Meer studiestakers

Het aantal eerstejaars dat voor 1 februari is gestopt met zijn opleiding is dit jaar gegroeid. Van de ruim honderdduizend beginners haakte 5,7 procent in de eerste maanden af. Vorig studiejaar gaf 5,2 procent van de eerstejaars er voor februari de brui aan.

De toename komt volledig voor rekening van het hbo, zo blijkt uit cijfers van de IB-Groep. Bijna 4800 van de ruim 73 duizend hbo-studenten die dit jaar aan hun opleiding begonnen, heeft zich inmiddels laten uitschrijven. Uitgedrukt in een percentage is dat 6,5 procent, tegen 5,9 procent van de lichting die in 2006/07 van start ging. Aan de universiteit stopte in het lopende studiejaar bijna duizend van de ruim 28 duizend wo-studenten, wat net als vorig studiejaar neerkomt 3,4 procent.

Wie zijn studiefinanciering stopzet voor 1 februari en niet voor een andere opleiding kiest, hoeft zijn prestatiebeurs niet terug te betalen. Studenten die in de eerste maanden van opleiding zijn geswitcht, zijn dus niet in de telling meegenomen. Het is niet duidelijk aan welke instellingen de meeste studenten binnen een paar maanden stoppen. (HOP)