Nieuws

Metamorfose voor culturele vorming Amersfoort

De bestaande opleiding culturele en maatschappelijke vorming (CMV) in Amersfoort stopt. Met ingang van september wordt gestart met het profiel social management.

Social management wordt zowel als voltijd- en deeltijdstudie aangeboden. Studenten worden opgeleid om problemen in de samenleving met betrokkenen op te lossen. Afgestudeerden kunnen aan de slag als wijkmanager, manager jeugd- en jongerenwerk, projectmanager participatieprojecten en zelfstandig sociaal ondernemer.

Sociaal management is meer gericht op de directe hulpverlening dan CMV, dat de nadruk legt op het organiseren van kunst- en cultuurevenementen.

De traditionele CMV-opleiding in Utrecht blijft bestaan.