Nieuws

Minder vacatures in voortgezet onderwijs

Het aantal vacatures in het voortgezet onderwijs
is dit jaar zestien procent lager. Leraren werken langer door en
ex-leerkrachten keren vaker terug vanwege de crisis. Ook melden zich meer
zij-instromers aan.

Elk jaar peilt het Onderwijsblad van vakbond AOb de vacaturestand in de
Volkskrant en de belangrijkste landelijke banensites voor het onderwijs. Terwijl het aantal vacatures bij de basisscholen zestien procent hoger
is dan een jaar geleden, is er in het voortgezet onderwijs na een jarenlange
stijging ‘een enorme dip’ in het aanbod.

Voornaamste oorzaak is volgens de AOb dat oudere docenten ‘massaal’ langer door blijven werken sinds de overheid dit
financieel aantrekkelijk heeft gemaakt. In de hele overheidssector is de
gemiddelde leeftijd waarop ambtenaren en onderwijsgevenden stoppen met werken
in vier jaar toegenomen van 59,3 naar 61,9 jaar.

Het precieze effect van de economische crisis is nog niet bekend. Wel
is duidelijk dat de scholen makkelijker aan docenten kunnen komen. Lukte het
een paar maanden geleden nog nauwelijks om voldoende mensen te interesseren
voor het leraarsberoep, nu staan ze te trappelen. Voorlichtingsavonden worden
volgens het Onderwijsblad druk bezocht en het aantal zij-instromers dat zich
aanmeldt zou sterk stijgen.