Nieuws

Nieuw laboratorium in De Uithof

De faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, TNO en het kennisinstituut Deltares gaan een Gemeenschappelijk Milieulaboratorium (GML) bouwen. Het GML verrijst op het Utrecht Science Park en zal eind 2013 in gebruik worden genomen. In dit nieuwe laboratorium gaan de partijen samen onderzoek doen naar de invloed van menselijke activiteiten op klimaat, lucht, water en bodem.

Het GML gaat zich onder andere richten op factoren die het klimaat bepalen, alternatieve enerigebronnen, lucht-, water- en bodemkwaliteit, gevaarlijke stoffen, asbest en nanodeeltjes. Naast het doen van onderzoek, richten de drie partijen zich ook op het toepassingsgericht maken van de verkregen kennis.

In het GML zullen ongeveer 90 onderzoekers, analisten en technici onderzoek verrichten, ondersteuning bieden en samenwerken in een kenniscluster met circa 1200 medewerkers van de Universiteit Utrecht, TNO en Deltares. De Universiteit Utrecht participeert voor 45 procent, TNO voor 35 procent en Deltares voor 20 procentin het GML-gebouw.

De bouw van het Gemeenschappelijk Milieulaboratorium is live te volgen met een webcam. Op het Utrecht Science Park vestigen zich steeds meer bedrijven en instellingen op het gebied van duurzaamheid en life sciences. Met de bouw van het GML wordt het duurzaamheidsonderzoek op het Utrecht Science Park verder versterkt. Naast het GML vestigen op termijn onder andere Danone, RIVM en het Nationale Kinderoncologische Centrum zich op het Utrecht Science Park.

Het Gemeenschappelijk Milieulaboratorium is ontworpen door Architectenbureau RAU. 

llustratie: RAU