OCW voorziet stormloop op hoger onderwijs

Van de huidige achttienjarigen zal ruim 54 procent voor zijn tweeëndertigste verjaardag naar het hoger onderwijs gaan. Of ze ook hun diploma zullen halen, is een ander verhaal.

De optimistische voorspelling staat in de nieuwe editie van Kennis in Kaart, het jaarlijkse rapport vol cijfers en grafieken over het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Maar het totale aandeel hbo- en wo-afgestudeerden zal uiteraard lager uitvallen. In het jaar 2020 zal eenderde van de beroepsbevolking hoogopgeleid zijn. Van de groep tot 45 jaar zal dat 45 procent zijn.
Er zal dus een ‘extra inspanning’ nodig zijn om de streefwaarde van vijftig procent hoogopgeleiden in 2020 te halen, concludeert het ministerie droogjes. Te denken valt aan het bevorderen van de doorstroom van mbo naar hbo en het verbeteren van het onderwijsrendement. (HOP)

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...