Nieuws

Ondernemersgeest moet waaien

Het kabinet gaat zes van de dertien aangevraagde Centers of Entrepreneurship in het hoger onderwijs bekostigen. Dat is volgens minister Plasterk broodnodig, want veel te weinig studenten willen momenteel als zelfstandige aan de slag.

Dat blijkt opnieuw uit een gisteren gepresenteerd onderzoek in opdracht van het Partnership ‘Leren Ondernemen’, waarin ministeries, MKB Nederland, de HBO-raad en VNSU samenwerken. Ruim negenhonderd studenten in het hoger onderwijs, vijftien hogescholen en zes universiteiten werd gevraagd naar hun activiteiten op het gebied van ondernemen.

Enkele opvallende uitkomsten: zeventig procent van de hbo-studenten voelt zich ‘helemaal niet’ of ‘een klein beetje’ gestimuleerd tot het zelfstandig ondernemerschap. Bij universitaire studenten geldt dit zelfs voor tachtig procent. De instellingen zeggen het ondernemerschap “een duidelijke plek in de missie en visie van de instelling” te geven, maar nog niet de helft verankert de mooie voornemens daadwerkelijk in het onderwijsprogramma. Niet verwonderlijk dus dat slechts zeven procent van de wo’ers ‘zeker’ ondernemer wil worden, en zeventien procent van de hbo’ers.

De ministeries van OCW en Economische Zaken willen hier verandering in brengen. Eerder zegde minister Plasterk voor alle onderwijssectoren al dertig miljoen toe. Twaalf miljoen gaat nu naar de zes Centers of Entrepreneurship in het hoger onderwijs. Een soort broedplaatsen waar de vrije ondernemersgeest naar hartelust kan waaien door de ontwikkeling van minoren, netwerken met het bedrijfsleven, begeleiding en werkruimtes. Studenten zijn met hun “creativiteit, lef en intelligentie” volgens Plasterk bij uitstek geschikt om de Nederlandse ondernemersspirit nieuw leven in te blazen.

De minister was gisteren een van de vele sprekers bij het ISO-congres ‘Een kwestie van doen’. Daar werd ingegaan op de vraag wat er nodig is om studenten warm te krijgen voor het ondernemerschap. Ze hoeven trouwens niet allemaal meteen als zelfstandige aan de slag, zei HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra. Het is volgens hem al mooi als het hbo werknemers opleidt die hun nek uitsteken en power hebben. “Van werknemerschap naar werkondernemerschap”, vatte hij zijn boodschap samen.

Op dit moment kiest tussen de twee en drie procent van de afgestudeerde studenten voor een eigen zaak. Met de nieuwe financiële injectie verwacht Plasterk de zin en durf bij studenten aan te wakkeren. Wel waarschuwt hij dat de broedplaatsen voor ondernemerschap geen couveuse moeten worden: “We kunnen heel veel pamperen, maar op een gegeven moment moet de studenten het zelf willen en doen.” (HOP)