Nieuws

Onderwijs akkoord met togatraject hbo’ers

Minister Hirsch Ballin van Justitie liet onlangs weten dat hbo-juristen nu snel toegang krijgen tot de togaberoepen, mits ze het vervolgtraject doorlopen. Voor een definitief besluit wil hij een handreiking van het hoger onderwijs, maar die ligt er al ruim een jaar.

Directeur Gerard Hupperetz van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys had hij het leuk gevonden als Hirsch Ballin het nieuwe pand van zijn hogeschool twee weken terug had geopend met de mededeling dat afgestudeerde hbo-juristen opkunnen voor een loopbaan als advocaat, rechter of notaris. Op voorwaarde dat zij daarvoor een schakeltraject en een wetenschappelijke master volgen.

Maar het kabinet blijkt nog niet zo ver. De minister van Justitie wil eerst nog overleggen met zijn collega Plasterk van OCW. Opmerkelijk, want volgens Hupperetz heeft OCW al halverwege 2007 laten weten dat het snel zou worden geregeld. ‘En een handreiking van het onderwijsveld is al helemaal niet meer nodig’, aldus Hupperetz. ‘Want die ligt er al. Het landelijk decanenoverleg van de wo-rechtenopleiding heeft vorig jaar al gesproken met het ministerie van Justitie. Zij hebben toen laten weten dat er onder een aantal voorwaarden geen problemen meer zijn.’

Aalt-Willem Heringa, voorzitter van het landelijk decanenoverleg, zegt dat de discussie eigenlijk is afgerond. ‘Afgesproken is dat studenten die een hbo-rechtenopleiding hebben voltooid een zwaar schakeltraject van zestig studiepunten van de universiteit krijgen voorgeschoteld. Alleen als ze daar doorheen komen, mogen ze een juridische master volgen waarmee ze uiteindelijk rechter, advocaat of notaris kunnen worden.’

Behalve de decanen is ook de HBO-raad akkoord. Gerard Hupperetz van de Juridische Hogeschool vertelt dat de koepelorganisatie uiteindelijk maar één voorwaarde had. ‘In de toekomst moet worden bekeken of er vergelijkbare mogelijkheden zijn voor afgestudeerden van de opleidingen sociaal-juridische dienstverlening, management, economie & recht en hoger juridisch onderwijs.’