Nieuws

Onderzoek naar inning gemeentelijke belasting

De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of de inning van gemeentelijke belastingen voor studenten makkelijker kan. Dat heeft wethouder Harm Janssen toegezegd.

De belofte volgt op een motie van D66 tijdens de gemeenteraad van 6 november. De belasting voor studentenhuizen wordt nu opgelegd aan degene die er het langst woont. De huisoudste moet zelf het geld van medebewoners zien terug te krijgen.

Vooruitlopend op nieuwe wettelijke regelingen bekijkt de gemeente samen met USF Studentenbelangen en studentenhuisvester SSH Utrecht of deze procedure anders kan. Gedacht wordt aan de inning van belasting via de servicekosten