Nieuws

Vidius wil steun voor Olympos, meer kamers en vooral: aandacht

Voetbal op de velden van sportcentrum Olympos / archieffoto Kees Rutten

Bouw meer studentenwoningen en niet alleen zelfstandige eenheden. En neem studenten mee in beslissingen over de stad Utrecht. Want zij zijn vaak ‘ondervertegenwoordigd.’ Dat stelt Vidius studentenunie in een Politiek Witboek. ‘Ik kan daar best fel over zijn’, stelt Vidius-voorzitter Adil Lachhab.

‘Wat willen studenten? Niet over ons, maar met ons’, luidt de titel van het witboek dat donderdag 14 april verschijnt. Vidius wil hiermee onderwerpen aandragen die de politieke partijen in Utrecht ter harte moeten nemen. Een goed uitgekozen moment omdat de partijen momenteel gesprekken voeren over een nieuwe coalitie.

GroenLinks werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart de grootste partij in Utrecht. Een ‘verkenner’ adviseerde dat GroenLinks, Student & Starter, D66, PvdA en ChristenUnie met elkaar gaan praten om een college van B&W te vormen. Deze partijen hebben ongeveer hetzelfde standpunt over belangrijke issues als betaalbare woningen, klimaatcrisis en kansenongelijkheid.

Vidius voegt daar met het witboek nog een duidelijke boodschap aan toe voor de Utrechtse politiek. ‘Vergeet ons niet’, benadrukt Adil Lachhab, voorzitter van VIDIUS studentenunie in een toelichting. Hoewel er 70.000 studenten in Utrecht rondlopen, zijn zij ‘ondervertegenwoordigd bij burgerparticipatieprojecten’, staat in het witboek. Dan gaat het bijvoorbeeld over raadsinformatiebijeenkomsten waarbij de gemeenteraad en ambtenaren met burgers allerlei actuele onderwerpen bespreken.

Subsidie op de gasrekening

Vidius is regelmatig op die bijeenkomsten te vinden. Daar zien ze dat er verder weinig studenten op af komen. ‘Wij vinden dat de gemeente de taak heeft om actief promotie te maken voor deze bijeenkomsten’, stelt hij. Die informatiebijeenkomsten zijn zeer nuttig, onderstreept hij. ‘Maar als weinig mensen er op afkomen, dan is het ook niet heel democratisch.’

Een ander pijnpunt is dat studenten uitgesloten zijn van gemeentelijke subsidie op de gasrekening. Andere minder bedeelden in de stad krijgen wel compensatie voor de stijgende gasrekening. En de landelijke regels bieden nadrukkelijk de mogelijkheid studenten mee te laten delen in de subsidie. Lachhab: ‘Het pas in het patroon van een gemeente die niet omkijkt naar haar studenten. Ik kan daar best fel over zijn.’

Vidius heeft in het witboek ook aandacht voor de psychische gesteldheid van studenten. Tijdens de coronatijd namen de psychische klachten en eenzaamheid bij studenten toe. De lange wachttijden bij de hulpverleners in Utrecht is Vidius een doorn in het oog. De gemeente zou moeten investeren in de psychische hulp om deze problemen het hoofd te bieden. De gemeente zou studenten beter moeten informeren over wat er in het basispakket zit van de zorgverzekeringen. Vaak weten ze niet dat ze psychische hulp vergoed krijgen.

Sportcentrum Olympos

Ook voor de studentensport moet de gemeente verantwoordelijkheid nemen. De studentensportverenigingen en sportcentrum Olympos in het USP komen nauwelijks rond en de gemeente moet bijspringen, vindt Vidius. Verder pleit Vidius voor handhaving van het studentenroeien in het Merwedekanaal en een voor een nieuwe roeibaan in de nog aan te leggen stadswijk Rijnenburg.

Belangrijk issue in het witboek is natuurlijk de woningnood onder studenten. Er zijn plannen om flink bij te bouwen. Het gaat om zo’n 2.400 kamers in de komende jaren (die cijfers zijn exclusief de plannen voor 4000 studentenwoningen op het Utrecht Science Park). Maar het is onvoldoende om de groei van studenten bij te benen. De wachttijd voor een kamer bij de SSH wordt dan ook niet minder, schrijft Vidius in het Politiek Witboek.

Volgens Lachhab zijn de intenties om dit probleem op te lossen er wel. ‘Het is goed dat er studentenwoningen worden bijgebouwd, maar het is bij lange na niet voldoende’, benadrukt hij. ‘Het is een druppel op een gloeiende plaat.’ Daarbij wil Vidius dat de gemeente ervoor zorgt dat er meer gezamenlijke kamers komen, bijvoorbeeld in studentenhuizen. Zelfstandige woningen zoals studio’s leveren voor beleggers meer op. ‘Voor woonruimte met een gezamenlijk keuken en andere gemeenschappelijke faciliteiten kunnen zij nou eenmaal minder huur vragen.’