Nieuws

Gemeente Utrecht niet van plan studenten te compenseren voor gasrekening

Studenten worden getroffen door hogere energieprijzen. Foto: Kees Rutten

De rijksoverheid geeft een eenmalige toeslag aan huishoudens met een laag inkomen. Maar Utrechtse studenten kunnen hiervan geen gebruik maken. Volgens het wetsvoorstel hierover krijgen gemeentes uitdrukkelijk de ruimte om studenten aanvullend te compenseren, maar de gemeente Utrecht zegt dat niet van plan te zijn. De situatie is onacceptabel, vindt Utrechtse studentenbelangenbehartiger VIDIUS.

‘Het is heel goed dat minima compensatie krijgen, maar dat studenten daarbij uitgesloten worden is ronduit belachelijk’, zegt Vidius-voorzitter Adil Lachhab. ‘Studenten hebben tegenwoordig al een kleine of helemaal geen beurs, de stijgende rekeningen zorgen direct tot financiële problemen. Die problemen zorgen dan weer voor meer mentale druk en dat is allemaal erg zorgwekkend.’

Veel studenten getroffen

Van een rondvraag op Instagram onder zo’n honderd HU-studenten geeft 60 procent aan last te hebben van de hogere energieprijzen. Twee derde van hen moet zelf opdraaien voor de hogere kosten, een derde kan aankloppen bij hun ouders. ‘Stadsverwarming is crimineel duur’, concludeert één van de respondenten.

Studenten krijgen geen algemene compensatie vanwege de ruime variatie in woonvormen en de variatie in energieprijzen die soms inclusief en dan weer exclusief zijn in hun huurbedrag. Dat zou het lastig maken om één bedrag vast te stellen waarop studenten met een laag inkomen recht hebben. ‘Daar kan ik me niet in vinden’, zegt Adil. ‘Ik begrijp dat het misschien lastiger is dan bij andere minimagroepen, maar er is heus een oplossing te verzinnen. Wij zijn absoluut bereid om daarover mee te denken.’

Onderhoudsplicht

Ook krijgen studenten geen aanvullende compensatie omdat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgaat van de onderhoudsplicht die ouders in principe hebben voor hun kind tot hun 22ste. Maar het is lang niet altijd gezegd dat de ouders van deze studenten ook financieel kunnen of willen bijdragen, zoals ook blijkt uit de rondgang langs de HU-studenten.

Het staat gemeentes daarom vrij om studenten zelfstandig aanvullend te compenseren, maar voorlopig wil de gemeente Utrecht daar niet aan. ‘De gemeente voert hier feitelijk een regeling van het Rijk uit, die ook betaald wordt door het Rijk. Deze regeling is echt bedoeld voor minima, daar vallen studenten niet onder’, laat een woordvoerder weten. ‘De gemeente heeft daarnaast helaas geen budget om ook studenten of andere uitgesloten groepen Utrechters te compenseren.’

‘Patroon van ongeïnteresseerde gemeente’

Adil baalt van de houding van de gemeente, maar kijkt er niet meer van op: ‘Het valt in het patroon van een gemeente die niet heel veel omkijkt naar haar studenten. Dat is echt een kwalijke zaak.’ Ondanks het gebrek aan budget bij de gemeente blijft Adil met VIDIUS onverminderd lobbyen voor de positie van studenten in Utrecht, ‘en deze kwestie heeft daarbij de prioriteit. Ik roep studenten ook op om zich te melden bij ons als ze in de problemen raken. Daarmee kunnen we de urgentie extra kracht bijzetten bij de gemeente.’