Nieuws

‘Ongeëvenaarde fraude’ op Harvard

Zelfs studenten op exclusieve universiteiten frauderen soms. De prestigieuze Harvard-universiteit verdenkt 125 studenten van plagiaat en samenwerken bij een open boek tentamen, terwijl dat niet was toegestaan.

In een statement schrijft de universiteit dat een faculteitslid tijdens het nakijken 'dubieuze overeenkomsten' zag tussen de gemaakte tentamens. Na een herbeoordeling door de tuchtraad, bleek bijna de helft van de 279 toetsen verdacht. De universiteit wil niet zeggen bij welk vak de fraude gepleegd zou zijn, maar volgens studentenkrant de Harvard Crimson gaat het om het vak ‘Introduction to Congress’.
 
Collegevoorzitter Drew Faust spreekt in het statement van 'volstrekt onaanvaardbaar gedrag dat het vertrouwen beschaamt waarop intellectueel onderzoek aan Harvard gebaseerd is'. De universiteit grijpt het incident dan ook aan om alle studenten te wijzen op de regels en ethiek rondom academisch werk.
 
Decaan Jay Harris, die de omvang van de fraude 'ongeëvenaard' noemt, wijst het internet aan als boosdoener. 'Dit is een nationaal probleem – een internationaal probleem – en een door de technologie mogelijk gemaakt probleem', verklaarde hij tegenover nieuwssite Bloomberg. Studenten die zijn opgegroeid met internet zouden een andere kijk hebben op intellectueel eigendomsrecht, aldus de decaan.