Onrust bij propedeuse social work

Studenten culturele en maatschappelijke vorming (CMV) vallen buiten de boot in de gezamenlijke propedeuse social work van drie sociale studies in Utrecht. Ze voelen zich achtergesteld. Ook docenten zijn ontevreden.

De propedeuse van de studies maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD), sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) en CMV is sinds september gemeenschappelijk. De studies MWD en SPH gaan goed samen, maar docenten zouden te weinig kennis hebben over CMV. Dat zorgt voor onrust. Michelle de Wit heeft samen met de drie andere CMV’ers in haar klas een klacht ingediend bij hun studieloopbaanbegeleider. ‘Tijdens colleges kunnen docenten vaak geen antwoord geven op onze vragen. Ze hebben alleen kennis van SPH en MWD.’ Ook docenten zijn niet tevreden. Ruud Dijk heeft een duidelijke mening: ‘Het bevalt niet.’ Voorheen gaf de docent alleen les aan MWD- en SPH-studenten. ‘Ik vind CMV erg interessant, maar het is een vreemde eend in de bijt.’ Hij vindt dat er te veel klassen zijn waardoor er geen band ontstaat met de studenten. ‘Ik overzie het niet meer.’ Verder is er onduidelijkheid over het vervolg op de propedeuse. Studenten die met vragen over het tweede jaar komen, krijgen geen helderheid. Een aantal docenten zegt dat de studies weer gescheiden worden en anderen beweren dat ze gemixt blijven. Leon van de Griendt, één van de directeuren van het Instituut Social Work, geeft toe dat het even wennen is voor iedereen. Alle studies moeten vertegenwoordigd worden in een klas, en dat is niet overal goed gegaan. ‘We zijn er mee bezig, binnen vier weken zullen studenten wat van verbeteringen gaan merken.’ Van de Griendt zegt dat aan het eind van elk blok een uitgebreide evaluatie zal komen waarin studenten en docenten worden gehoord. ‘Dan gaan we het curriculum sowieso bijstellen of veranderen. We zouden gek zijn als we dat niet deden.’ (CZ/IR)

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...