Nieuws

Open Universiteit gooit roer om

De Open Universiteit kiest een nieuwe koers, nu staatssecretaris Zijlstra de instelling voor afstandsonderwijs dreigt te sluiten als er niets verandert. ‘We waren er al mee bezig.’
 
De Open Universiteit moet een ‘aangescherpt profiel’ krijgen, vindt staatssecretaris Zijlstra. Zoals het nu gaat, kan de instelling voor afstandsonderwijs op termijn niet zelfstandig voortbestaan.
 
De Open Universiteit is in eerste instantie bedoeld voor ‘tweedekansstudenten’: mensen die om een of andere reden niet in het hoger onderwijs terechtkwamen en op latere leeftijd alsnog willen studeren. Maar zulke studenten trekt de OU te weinig, vindt Zijlstra. De meeste studenten hebben al een hogeronderwijsdiploma op zak en volgen slechts een paar modules in plaats van een hele opleiding.
 
‘Leven lang leren’ stelt in Nederland nog weinig voor en de rol van de Open Universiteit is hierbij ‘nog onvoldoende uit de verf gekomen’, aldus de staatssecretaris. En het onderwijskundige onderzoek aan de OU mag dan goed zijn, de rest van het Nederlandse onderwijs heeft er te weinig baat bij. Bovendien dreigt de OU particuliere onderwijsaanbieders te beconcurreren, nu zij – met bekostiging van OCW – ook hbo-opleidingen aanbiedt.
 
In de ogen van Zijlstra kan het twee kanten op. In het ‘samenwerkingsmodel’ slaat de OU de handen ineen met andere publieke of private onderwijsinstellingen In het ‘competitiemodel’ wordt de Open Universiteit niet langer als instelling bekostigd en krijgt zij alleen geld voor specifieke doelgroepen zoals gehandicapten en tweedekansstudenten – zolang hiervoor geen alternatieven buiten de OU bestaan.
 
Dit schrijft Zijlstra in diplomatieke bewoordingen in een brief aan de Tweede Kamer, die hij op vrijdagmiddag voor de kerstvakantie verstuurde. De Open Universiteit heeft er nog niet eerder op gereageerd.
 
De OU blijkt wel mogelijkheden te zien. Voor de kenniseconomie is het belangrijk dat Nederland meer aandacht geeft aan ‘leven lang leren’, laat de universiteit in een schriftelijke verklaring weten. ‘De OU wil, kan en zal hierbij een grote rol spelen.’
 
‘Wij zijn een universiteit die kennisvermeerdering mogelijk maakt voor wie niet het traditionele onderwijs kan volgen’, aldus de verklaring. ‘En wij kunnen andere onderwijsinstellingen in staat stellen om hun onderwijsaanbod te flexibiliseren.’
 
Met de ‘herpositionering’ was de instelling naar eigen zeggen al bezig. De komende maanden gaat de OU met het ministerie van OCW in gesprek over de nieuwe koers. In april krijgt de OU een nieuwe voorzitter: Sander van den Eijnden, directeur van internationaliseringsorganisatie Nuffic.