Nieuws

Opnieuw beroep in fraudezaak

Zes studenten bedrijfseconomie en accountancy werden vorig studiejaar van bedrog beticht bij het tentamen Financiering 2 en kregen als sanctie een 1 en uitsluiting van een of meerdere tentamens. Drie van hen gingen hiertegen in beroep en werden in het gelijk gesteld, waarna de examencommissie de beschuldiging voor de andere groep introk.
‘Dit heeft een heleboel stress veroorzaakt waardoor ik niet langer in staat was om de lessen te volgen en me voor te bereiden op de tentamens’, schreef een van de gedupeerde studenten aan de examencommissie. De commissie ging niet akkoord met het verzoek omdat de student niet aan de voorwaarden zou voldoen, iets wat hij bestrijdt. Hij zoekt het nu hogerop bij het college van beroep. De zitting vindt 12 september plaats. (GR)