Nieuws

Pilots met flexplekken

Aan de faculteit Economie en Management (FEM) starten twee pilots met flexibele werkplekken. Voor komend jaar wordt bekeken of grotere groepen medewerkers flexibel kunnen gaan werken.

Twee kamers bij het Institute for Business Administration worden ingericht als stiltewerkplekken. Daar komen in totaal twaalf werkplekken met pc’s, zonder telefoon. Docenten die nu in de ruimtes hun kantoor hebben, krijgen elders een vaste werkplek. De flexplekken zijn bedoeld om in alle rust werkzaamheden te kunnen verrichten. Zij mogen per persoon maximaal twee uur per dag gebruikt worden.

Bij het Institute for Marketing and Commerce komt een kamer waar met twaalf notebooks gewerkt kan worden, eveneens zonder telefoon. Gezocht wordt naar proefpersonen die vrijwillig willen meewerken. Zij krijgen de beschikking over een notebook, maar geven hun vaste werkplek op. Voor overleg met studenten en collega’s en om te telefoneren komt er een speciale ruimte.

De pilots lopen van april tot en met juli. Door het toenemend aantal studenten en docenten neemt de druk op de ruimten in het gebouw toe. Met de uitkomsten van de pilots wordt bekeken of sommige groepen werknemers met ingang van volgend jaar flexibel en mobiel kunnen werken in plaats van een standaard vaste kamer. Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers met kleinere of tijdelijke aanstellingen. Het is niet de bedoeling dat al het personeel aangewezen is op flexplekken.