Nieuws

Plan voor nieuwe hogeschool in Flevoland

Hogeschool Windesheim in Zwolle wil in Flevoland een complete hogeschool starten. In Almere moeten op termijn 32 voltijdopleidingen komen en de dependance Lelystad wordt uitgebreid met zo’n tien duale studies.

Dat meldt hogeschoolblad HSK van de christelijke Hogeschool Windesheim in de uitgave die donderdag 2 april is verschenen. De nieuwe hogeschool moet in september 2010 van start gaan en is voorlopig Windesheim Flevoland gedoopt. Om levensvatbaar te zijn dienen er bij aanvang vijfduizend studenten te beginnen; een aantal dat op moet lopen tot minimaal 6.500 (waarvan ruim 5000 in Almere) in 2014.

Het is de bedoeling dat Windesheim (17.000 studenten) per september van dit jaar enkele bestaande opleidingen in Almere van de Hogeschool van Amsterdam overneemt. De hogeschool verlangt verder van het ministerie dat het bij voorbaat de benodigde licenties voor de te starten studies afgeeft. Windesheim Flevoland wordt een volwaardige hogeschool met eigen financiële middelen, maar valt onder het bestuur van de moederinstelling in Zwolle.

Of de plannen in het achterland van de Hogeschool Utrecht doorgaan is afhankelijk van financiële steun van het rijk, de provincie en de betrokken gemeenten. Windesheim wil dat deze partijen zich garant stellen voor een bedrag van 69 miljoen euro. De medezeggenschapsraad is kritisch ten opzichte van de ambitieuze plannen en heeft nog niet ingestemd, meldt hogeschoolblad HSK. De raad vreest de financiële risico’s en imagoschade als het initiatief misloopt.

De HU heeft zelf geen aspiraties om in Flevoland uit te breiden, zegt collegevoorzitter Geri Bonhof. Zij vreest geen toename van concurrentie
omdat het aantal studenten uit de polder beperkt is, hoewel sommige
opleidingen het mogelijk wel kunnen merken. Twijfels heeft Bonhof – zelf oud collegelid van de HvA – over de levensvatbaarheid van de plannen. Het grootste bezwaar van het college is dat aan de overheid wordt gevraagd financieel bij te springen. ‘Het zou vreemd zijn als de overheid in deze tijd van economische krimp 69 miljoen op tafel zou leggen.’