Nieuws

Plasterk en Terpstra hekkensluiters

In de jaarlijkse
ScienceGuide-ranking van sleutelfiguren in het hoger onderwijs komt minister
Plasterk niet hoger dan de tiende plaats. Daarmee belandt hij vlak achter
HBO-raad-voorzitter Doekle Terpstra, die evenmin applaus
krijgt.


De top tien is, zoals iedere keer, samengesteld uit de nominaties van
betrokkenen in het hoger onderwijs. Allerlei bestuurders, politici en
studentenleiders krijgen het verzoek om in vertrouwelijkheid namen te noemen,
liefst met uitleg.

Bovenaan staat Frans van Vught, voormalig topman van de Universiteit
Twente en momenteel bestuurslid van de Europese universiteitenvereniging EUA. Op
twee staat Robbert Dijkgraaf, de nieuwe president van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen. Het brons gaat naar Karl Dittrich van
kwaliteitswaakhond NVAO.

HU-collegevoorzitter Geri Bonhof is uit de top tien verdwenen. Twee jaar geleden deelde zij met collega Yvonne van Rooy van de Universiteit Utrecht de vierde plaats. Van Rooy staat nu ook op de vierde.