Rapport: directie schiet tekort

De directie van de faculteit Communicatie en Journalistiek schiet tekort in de aansturing van docenten die ‘moedwillig destructief gedrag’ en een ‘anti-establishment sentiment’ vertonen.

De directie van de faculteit Communicatie en Journalistiek schiet tekort in de aansturing van docenten die ‘moedwillig destructief gedrag’ en een ‘anti-establishment sentiment’ vertonen.

Dat is een van de opmerkelijke conclusies van de knelpuntenanalyse van het bureau BPM Consult. Ook treedt het management zwak op tegen medewerkers die ageren tegen de fusie met de hogeschool en een zelfstandige opleiding voorstaan. De faculteitsdirectie liet de analyse uitvoeren naar aanleiding van klachten van studenten en personeel over de interne organisatie.

Uit bestudering van documenten en gesprekken met betrokkenen blijkt dat er binnen de faculteit groeipijnen zijn ontstaan door de fusie met de HU en de toename van het aantal studenten. Oude systemen, mechanismen en culturen werken niet meer, er bestaat veel onduidelijkheid over de interne organisatie en de directie zou ‘niet besluitvaardig genoeg’ zijn, aldus het rapport.

Bij studenten en medewerkers heerst ontevredenheid over de organisatie en het ‘imago staat onder druk’. Er worden wel veel verbeteringen ingezet (zoals op het gebied van de ict), maar die richten zich vooral op het bestrijden van een acuut probleem en zijn niet structureel van aard.

De directie van de faculteit gaat de komende weken aan de slag met een verbetertraject. Het rapport van BPM Consult wordt in de loop van deze week op Sharepoint gepubliceerd.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...