Nieuws

Ruim 3250 langstudeerders aan de HU

Dit studiejaar is ongeveer tien procent van het totaal aantal studenten aan de HU langstudeerder.

Dat aantal kan in de loop van deze maand nog iets anders uitvallen omdat nog niet alle studenten aan de inschrijfverplichtingen hebben voldaan. Zij betalen een langstudeerboete van 3063 euro, bovenop het reguliere collegegeld.
 
De faculteiten hebben in de zomer extra begeleiding, colleges en toetsen ingezet om zo veel mogelijk langstudeerders van een diploma te voorzien. Een werkgroep gaat bekijken of potentiele langzame studenten vanaf het tweede jaar kunnen worden gesignaleerd en begeleid, vertelt Marnix van den Berg, directeur Studentenzaken.
 
De HU wil sommige langstuderende deeltijders tegemoet komen als ze een opleiding zijn gestart van minder dan 60 EC (studiepunten) per jaar. Deeltijdstudenten die door bijzondere omstandigheden (zoals ziekte) vertraging hebben opgelopen, kunnen een verzoek tot compensatie indienen bij de faculteit. 
 
Medio augustus leek het erop dat de door velen gewraakte boete van tafel geveegd zou worden. Het CDA keerde zich er plots tegen waardoor er een meerderheid in de Tweede Kamer ontstond die tegen de langstudeermaatregel is. Toch lukte het de politiek niet om de boete voor invoering op 1 september af te serveren. Dat gebeurt waarschijnlijk door het nieuwe kabinet. ‘Niemand weet meer hoe het precies zit en de studenten en instellingen zijn er de dupe van’, zegt Van den Berg.