Nieuws

Sneller antwoord van IB-Groep

Studenten waren vorig jaar redelijk tevreden over de
dienstverlening van de Informatie Beheer Groep. Het rapportcijfer ging met een
half punt omhoog, staat in het jaarverslag over 2008.

Aan het begin van het jaar zag het er nog slecht uit. Minder dan een
vijfde van de bellers kreeg na twee minuten iemand aan de lijn. Ook brieven en
e-mails werden niet binnen de streeftermijn – respectievelijk twee en
tien werkdagen – beantwoord.

Uit de Tweede Kamer kwam er kritiek op het functioneren van de
organisatie. Minister Plasterk vroeg geduld – de IB-Groep onderging op
dat moment een reorganisatie – en beloofde beterschap. En inderdaad:
vanaf augustus scoort de telefonische bereikbaarheid steeds ver boven de norm,
worden e-mails binnen de streeftermijn beantwoord en krijgen briefschrijvers al
na enkele dagen repliek.

Het tevredenheidscijfer ging dan ook met bijna een half punt omhoog ten
opzichte van 2007. Studenten gaven de IB-Groep een 6,9 – net onder het
streefcijfer 7.

Overigens verandert de organisatie volgend jaar van naam. Ze gaat samen
met het CFI, dat voor het ministerie de bekostiging van onderwijsinstellingen
regelt, en staat vanaf 1 januari bekend als DUO: Dienst Uitvoering
Onderwijs.