Nieuws

Studenten lezen nog steeds

Mensen die zich zorgen maken
over ontlezing in Nederland hoeven niet te wanhopen. Studenten lezen nog, en
niet alleen in studieboeken. Tweederde slaat zo nu en dan een roman open. Dat
blijkt althans uit onderzoek van boekhandel Selexyz.

Het is de vraag of dit onderzoek naar het leesgedrag van studenten
representatief is. Waarschijnlijk is sprake van een zekere zelfselectie bij het
terugsturen van de enquête. Zo is tweederde van de 1.243 respondenten vrouw.
Meer dan de helft van de respondenten leest dagelijks. Bijna iedereen geeft aan
studieboeken te lezen. Bijna allemaal, want zeventien studenten bekennen nooit
iets te lezen.

Dertig procent van de geënquêteerden heeft tussen de twee en vier meter
aan boeken in hun kast staan, een iets grotere groep zelfs meer dan vier meter.
Dat moet ook wel, want bijna niemand doet zijn boeken weg. Slechts vier procent
verkoopt zijn boeken.

Verder vond Selexyz relaties tussen leesgedrag en andere
studentenactiviteiten. Veellezers halen hogere tentamencijfers, vervullen
relatief vaak bestuursfuncties en/of brengen een deel van hun studietijd in het
buitenland door.

Ook voor de groep studenten die liever geen lettertjes op papier ziet is
er een oplossing: het luisterboek. Veertig respondenten hebben die mogelijkheid
al ontdekt.