Nieuws

Studentenfractie MUST verovert tien zetels

De studentenfractie MUST heeft alle tien de studentenzetels in de centrale medezeggenschapsraad (CMR) verworven. Bij het personeel verovert HU+ een zetel op de fractie AOb/AbvaKabo.

Dat blijkt uit de verkiezingsuitslag die op de interne Sharepointsite is gepubliceerd. De verkiezingen voor CMR, studentgeleding van de faculteitsraad bij Maatschappij en Recht (FMR) en opleidingscommissies vond vorige week plaats.

Het numeriek overwicht van MUST kon ontstaan omdat concurrenten zoals USVBO dit jaar geen kandidaten hadden aangeleverd. Drie eenpersoonslijsten haalden niet voldoende stemmen om verkozen te worden.

Opmerkelijk is verder dat twee studenten die op een onverkiesbare plaats stonden met voorkeurstemmen in de raad plaatsnemen. Dat zijn Lucas van Gils en Joyce Vermeulen. Zij nemen de plek in van Tom van den Hoek en Bart Janssen die bij de eerste tien op de kandidatenlijst stonden.

Personeelsfractie HU+ bezet nu zes zetels, ten opzicht van vijf in 2009. AOb/AbvaKabo gaat terug van vier naar drie plaatsen. De lijst Ondersteunend Personeel handhaaft de ene plek. De vier een- of tweepersoonslijsten bij het personeel haalden de kiesdrempel niet.

De enige verkiezing op facultair niveau vond plaats bij de studentgeleding van de faculteitsraad bij de FMR. Hier is MUST met vijf personen van de negen zetels vertegenwoordigd. Verder nemen de lijst Marit & Robin met twee studenten plaats in de raad, die verder wordt aangevuld met twee kandidaten van eenpersoonslijsten.

De opkomst van de verkiezingen was lager dan die van 2009. Van de ruim 50.000 studenten bracht 3,2 procent een stem uit voor raden of commissies (tegenover bijna acht procent in 2009). Van de meer dan 3500 medewerkers maakte 33 procent de gang naar de virtuele stembus (was 46 procent in 2009).

De studentengeleding bij de FMR trok 4,2 van de stemmers. Bij de opleidingscommissies varieerde de opkomst tussen 2,2 procent bij de studenten communication & media design tot ruim 23 procent bij medische hulpverlening.