Nieuws

Studieschuld loopt op

Steeds meer studenten lenen geld van de IB-Groep. De 75 duizend oud-studenten die in januari begonnen met aflossen, betalen gemiddeld ruim twaalfduizend euro terug. Samen staan ze voor ruim 900 miljoen euro in het krijt.

Vergeleken met de lichting oud-studenten die een jaar eerder begon met terugbetalen, is dat een forse stijging. Toen gingen 65 duizend mensen van start met een aflossing van gemiddeld elfduizend euro, wat neerkomt op een totaalbedrag van 710 miljoen euro.

De IB-Groep benadrukt dat de miljoenen niet in de afgelopen vier maanden zijn geleend, zoals onder meer het studentenblad Sum meldt. De oud-studenten die in januari zijn begonnen met terugbetalen, waren op dat moment al twee jaar afgestudeerd. Wel zijn ze samen goed voor een groot deel van de totale studieschuld, die op dit moment ruim 3,2 miljard euro bedraagt.

Lang niet iedere student staat in het krijt. Van de ruim 440 duizend studenten die in 2007 bij de IB-Groep stonden geregistreerd, hebben er iets meer dan 190 duizend een lening lopen. Gemiddeld leenden zij 430 euro per maand. Eind 2006 bedroeg de gemiddelde lening 415 euro.

De 190 duizend leners vallen grofweg uiteen in twee categorieën: zij die nog recht hebben op een basisbeurs en zij die dat niet hebben. De eerste groep (135 duizend studenten) ontving naast de basisbeurs gemiddeld 340 euro per maand op de pof. De overige 55 duizend leenden maandelijks gemiddeld 651 euro.