Nieuws

Tekort bij Economie en Management 3,5 miljoen

Het financieel tekort van de faculteit Economie en Management over het jaar 2008 bedraagt 3,5 miljoen euro. Om een reorganisatie met gedwongen ontslagen te voorkomen moeten voor september minimaal tien van de 17 boventallige fulltime banen verdwijnen.

De noodzakelijke afvloeiing van personeel gebeurt via natuurlijk verloop, het beëindigen van een aantal tijdelijke contracten en door vaste krachten om te scholen of te stimuleren om te zien naar een baan buiten de faculteit. ‘Er hoeft niemand gedwongen weg’, benadrukt waarnemend faculteitsdirecteur Theo de Hosson. ‘Maar tijdens de functionerings- en beoordelingsgesprekken leggen we momenteel iets meer nadruk op de vraag: heb je al om je heen gekeken?’

Het gat op de begroting was aanvankelijk becijferd op 9 ton, wat werd afgedekt door de facultaire reserves. Halverwege het jaar bleek dit op te lopen tot twee miljoen. Maatregelen zoals een vacaturestop moesten erger voorkomen. Desondanks liep het tekort aan het eind van het jaar op tot 3,5 miljoen. ‘Daar moesten we iets aan doen’, zegt De Hosson.

De oorzaak van de financiële malaise is divers. Er is gewerkt met relatief kleine groepen studenten, wat meer personeel vergt. De faculteit werd geconfronteerd met drie keer zo veel studenten die niet bekostigd worden, bijvoorbeeld omdat het hun tweede studie was. Verder genereerden contractonderwijs en onderzoek (lectoraten) minder inkomsten dan waar op gerekend was en bleek de afdracht naar de centrale diensten fors hoger uit te vallen dan was voorzien.

Ondanks een sluitende begroting over het jaar 2009 werkt het tekort van vorig jaar door op de financiële huishouding. Het college van bestuur drong er dan ook bij de faculteitsdirectie op aan om dit op de korte termijn weg te werken en tegelijkertijd een meerjarenplan op te stellen. Het beleid van de directie wordt krachtig ingezet en is er op gericht om op termijn meer docenten in de kernvakken (economics, bedrijfskunde en commerce) te hebben en minder in de ondersteunende vakken (zoals talen, communicatie, recht). De directie wil voor juni aan al het personeel duidelijkheid verschaffen.