Nieuws

Theologie online

De Christelijke Hogeschool Ede begint in september een vierjarige digitale deeltijdstudie theologie. Het is een volwaardige opleiding godsdienst-pastoraal werk, die anderhalve dag studie per week vergt.

Zes zaterdagen per jaar gaan de studenten lijfelijk naar school: voor trainingen, ontmoetingen, assessments en andere vormen van toetsing. De meeste hoorcolleges zijn vervangen door zelfstudie en de begeleiding door de docenten gebeurt via de elektronische leeromgeving. De reguliere deeltijdopleiding godsdienst-pastoraal werk blijft bestaan naast de digitale.

Behalve bij aanbieders als de NCOI en de Open Universiteit is ‘blended learning’ – een combinatie van contact- en afstandsonderwijs – geen gemeengoed in Nederland. Volgens initiatiefnemer Raymond Warnaar wordt de theologiepilot met interesse gevolgd door andere opleidingen van de Christelijke Hogeschool Ede.