Nieuws

Universiteit Leiden moet 40 duizend euro terugbetalen

De gemeente Den Haag vordert bijna veertigduizend euro terug van de Universiteit Leiden, omdat twee bestuurders en een hoogleraar vorig jaar te veel geld verdienden.

Dat heeft de gemeente vandaag laten weten. De Leidse collegevoorzitter Paul van der Heijden verdiende 211 duizend euro en vicevoorzitter Willem te Beest 201 duizend euro. Een hoogleraar die slechts één dag per week in dienst was, ontving een jaarsalaris van 53 duizend euro.
 
De gemeente geeft meer dan acht miljoen euro subsidie aan de Universiteit Leiden, die ook in Den Haag onderwijs verzorgt. Van de gemeente Den Haag mogen gesubsidieerde organisaties hun medewerkers geen salarissen betalen boven de zogenoemde wopt-norm, oftewel het gemiddelde ministersalaris. Vorig jaar was deze ‘Balkenende-norm’ 193 duizend euro. 'We hebben hiertoe besloten omdat er – ondanks alle verontwaardiging – niets gebeurt vanuit de sector', legt wethouder van financiën Sander Dekker (VVD) uit.
 
Behalve de Universiteit Leiden krijgen ook enkele andere gesubsidieerde instellingen een rekening in de bus, waaronder studentenhuisvester DUWO. In 2011 verdiende de directeur daar 237 duizend euro, dus moet DUWO 44 duizend euro terugbetalen. De studentenhuisvester kreeg vorig jaar 254 duizend euro subsidie van Den Haag.
 
Al jaren werkt de rijksoverheid aan een wet om de topsalarissen in de (semi)publieke sector te beteugelen. Een wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Daarin worden voor universiteiten en hogescholen hogere salarisnormen gehanteerd dan de wopt-norm. 'Maar wetgeving vanuit de landelijke overheid laat lang op zich wachten, dus in Den Haag doen we het nu zelf', zegt Dekker. Zodra de landelijke wet is aangenomen, zal de gemeente de hogere salarisnormen hanteren.  
 
UPDATE
Een woordvoerder van de Universiteit Leiden vindt het wonderlijk dat Den Haag vooralsnog haar eigen beleid voert. 'Onze twee bestuurders zitten onder de maximale salarisnorm van 225 duizend euro die de rijksoverheid stelt.' De universiteit gaat de gemeente om uitleg vragen
 
Den Haag zal serieus naar de bezwaren kijken, zegt wethouder Dekker desgevraagd. Maar hij is niet van plan zijn beleid aan te passen. Leiden zou al in 2011 per brief geattendeerd zijn op de aangescherpte subsidieregels.