Nieuws

Utrechtse neuropsycholoog berispt voor plagiaat

Hersenwetenschapper prof. dr.
Margriet Sitskoorn krijgt een schriftelijke berisping van de raad van bestuur
van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Onderzoeken bevestigen dat zij
plagiaat heeft gepleegd.

Het weekblad Vrij Nederland bracht het overschrijven van andermans
teksten in augustus vorig jaar aan het licht. Neuropsycholoog Sitskoorn kreeg
landelijke bekendheid door onder meer het BNN-televisieprogramma ‘Get smarter in
a week’.

Twee wetenschappelijke adviescommissies bevestigen de beschuldigingen van
Vrij Nederland dat Sitskoorn de wetenschappelijke integriteit heeft geschonden
en onzorgvuldig heeft gehandeld bij teksten in het vakblad Neuropraxis en in
haar boek ‘Het maakbare brein’. Ze heeft alinea’s van een Amerikaanse collega
bijna letterlijk overgenomen zonder de bron te vermelden. De
onderzoekscommissies stellen dat de wetenschapper niet te kwader trouw heeft
gehandeld. Sitskoorn betreurt de gang van zaken en zegt lering te trekken uit de
gebeurtenissen. Ze heeft haar boek inmiddels laten aanpassen.